על הנחיריים ותכונות האישיות

שני ערוצי האנרגיה הראשיים האידה והפינגאלה מיצגים שני אספקטים של האישיות שלנו: הנקבי והזכרי. המטרה היא לאזן בין שתי האנרגיות האלה. מדעני היוגה הקדומים ידעו ששני ערוצים אלה מתקשרים עם הנחיריים - הפינגאלה לנחיר הימני והאידה לנחיר השמאלי.  הם גם ידעו שזרימת האוויר בלתי מאוזנת  להמשך קריאה >>

הגוף האנרגטי (הפראני)

הגוף הפראני הינו הגוף האנרגטי שלנו והוא אחד ממכלול חמשת הגופים (ה"קושות") מהם אנו בנויים על פי היוגה. פראנה – אנרגיית החיים, מרכיבה גוף זה, והיא עצמה מכלול של חמישה סוגי אנרגיה שונים. מאמר זה סוקר את חמשת האנרגיות האלה והאופן שבו תרגול היוגה משפיע עליהן.  אנו נמצאים  להמשך קריאה >>