שלושת הגונות (Gunas)

היוגה טוענת שכל ה"יש" בעולם: החומר, צורות החיים, צורות המחשבה, ההתנהגויות והנטיות שלנו, אינן אחידות. איכויות שיוצרות גיוון ושוני מצויות ביסוד הטבע. לפי היוגה קיימות שלוש איכויות שונות שהשילובים ביניהן יוצרות את המגוון השלם של הנטיות ההתנהגותיות שלנו. הכרת שלושת  להמשך קריאה >>