החשיבה החיובית

הרגלי החשיבה שלנו מעצבים את מציאותנו ומשפיעים באופן ישיר על הרגשתנו ויכולות הריפוי שלנו. כאשר אנו חושבים מחשבות שליליות בנוגע לעצמנו ואחרים הן באות לידי ביטוי בחולשה, ברגשות שליליים וביכולת ריפוי מוגבלת. יסודות החשיבה החיובית אינן חדשות ולא הומצאו בעשור האחרון. הן נטועות  להמשך קריאה >>