פריסה ארצית

הפסיכולוגיה של היוגה

 

תורת הנפש של היוגה, כפי שנוסחה עי ידי פטנג'לי, מובילה להורדה ברמת הסבל הנפשי. באמצעות תרגול של שליטה נפשית המתרגל מטהר את הנפש ממשקעים הרובצים בתוכה, הם אלו הגורמים לסבל נפשי. הסבל הנפשי מתפתח מהזדהות עם התכנים הנפשיים (Vritti): מחשבות, רגשות ותחושות. הזדהות עם אלו יוצרת רשמים נפשיים (Samskara), הם המשקעים המרכיבים את הנפש. תרגול היוגה מחליש ואף מכחיד (Nirodha) רשמים על ידי שליטה בתכנים הנפשיים. בכך היוגה מאוד מזכירה טיפול נפשי מודרני, אשר עובד על מודעות לדפוסים הקוגניטיביים, ששינוי בדרך פעולתם משנה את המצב הנפשי.
 
התכנים הנפשיים (Vritti) 
התכנים הנפשיים הינם כל תוכן הנחווה ברמה המודעת. האופן בו הוא מתרחש הינו כמו גל, הוא עולה לזמן מסוים ואז נעלם. התוכן הוא ידע הנקלט ומעובד ברמה המודעת של הנפש. תרגול היוגה בהגדרתו המפורסמת ביותר במשפט הידוע מהיוגה סוטרה (Yoga Sutra 1.2) הוא שליטה על התכנים הנפשיים. שליטה אומרת שישנה אפשרות לא להזדהות עם התוכן.
 
התכנים הנפשיים הם מחמישה סוגים: מחשבה נכונה, מחשבה מוטעית, דמיון, שינה וזיכרון. תכנים אלו מקיפים את כל טווח פעילויות הנפש האנושית ובכלל זה פורטות את מכלול האישיות הפרטית והכאב הנפשי האישי. (למאמר בנושא חמשת המכאובים לחצו כאן >>). 
 
התכנים הנפשיים המכאיבים (Klesa)
התכנים הנפשיים יכולים להיות משני סוגים: מכאיבים או לא מכאיבים. במאמר זה נקרא למכאיבים בשם 'מכאובים'. המכאובים נחלקים לחמישה: בורות, אגו, משיכה, דחייה ופחד מוות. בורות אינה הכוונה לחוסר ידע אלא לבלבול בין מה שזמני, טמא ומצער לבין מה שנצחי, טהור ומענג. הגדרות מדויקות למכאובים ניתנות על ידי פנטג'לי אך קצרה היריעה מלהיכנס אליהם במאמר זה.
 
מתוך הגדרת המכאובים אנו מבינים שההזדהות עם התכנים הנפשיים הוא גורם הסבל הנפשי. תוכן נפשי מכאיב מעורר את כל הרשמים הקשורים באיכותו. הזדהות עם תכנים נפשיים יוצרת ומחזקת רשמים  נפשיים באיכות דומה. כך מתגלגל ומתחזק תהליך הסבל הנפשי.
 
הרשמים הנפשיים (Samskara)
הרשמים הנפשיים נוצרים ומתחזקים כתוצאה מהזדהות חוזרת ונשנית לתבניות דומות של תכנים נפשיים. אוסף הרשמים הנפשיים מקבילים למה שנקרא בפסיכולוגיה המערבית 'התת מודע'. הרשמים הנפשיים הם גם הבעיה וגם הפתרון. היוגה היא הטכניקה של יצירת רשמים נפשיים מסוג חדש שתפקידם להכחיד ולהחליף את הרשמים הקיימים אשר גורמים לנו סבל נפשי.  למאמר בנושא הסמסקרה לחצו כאן >>
 
האישיות
האישיות היא למעשה אוסף הרשמים הנפשיים שאספנו ברבות השנים על ידי הזדהות עם התכנים הנפשיים. תרגול היוגה במהותו הוא יצירה של אישיות מסוג חדש, על ידי יצירת רשמים חדשים בעלי טבע שונה. הרשמים החדשים בטבעם מכחידים ומפחיתים את הישנים. ולכן, אם האישיות הינה אוסף סך הרשמים, בהחלפת רשמים, האישיות משתנה. לדוגמא, רושם חזק של חרדה, המוחלף ומוכחד על ידי רושם חזק של איזון נפשי, משנה את האישיות.
 
מהו התהליך הנפשי בתרגול היוגה?
המתרגל עובר תהליך בו הוא משיג שליטה על ההזדהות עם התכנים הנפשיים. אי-הזדהות מביאה להשגת מצב נפשי מיוחד (Samadhi). במצב נפשי זה נוצרים בנפש רשמים נפשיים מסוג מיוחד המחלישים ומכחידים  את הרשמים הקיימים. אך עולה השאלה: מה קורה עם הרשמים החדשים? נפטרנו מהישנים אבל האם נגזר עלינו לחיות עם החדשים? הרשמים החדשים אינם מייצרים פעילות בנפש לשם עצמם, אלא הם מייצרים פעילות של הכחדה בנפש כלפי הרשמים האחרים. הרשמים החדשים, לאחר שסיימו את פעולתם,  מכלים את עצמם, כי אין להם קיום עצמאי. זהו תהליך של הפטרות מסבל נפשי.
 
איך עושים את זה?
היוגה סוטרה מסבירה כיצד לייצר רשמים חדשים על פני הישנים או איך להשיג שליטה נפשית. שני האמצעים הינם משולבים: הראשון נקרא תרגול (Abhyasa), הכוונה לחזרה על פעולות מסוימות המביאות לאיזון נפשי הנחשבות כתרגול יוגה. האמצעי השני נקרא העדר תשוקה (Vairagya), זהו מצב נפשי בו איננו משתוקקים. העדר תשוקה ביוגה סוטרה הינו מצב נפשי בו אין מחשבות על הישגים כלשהם מתוך תרגול היוגה. באמצעות חזרה על פעולות שהיוגה מכתיבה ומצב נפשי בו אין השתוקקות, אנו משיגים שליטה על התכנים הנפשיים ובכך יוצרים רשמים נפשיים מסוג חדש המטהרים את נפשנו מהרשמים המכאיבים.
 
לסיכום
יוגה במהותה, לפחות על פי היוגה סוטרה, היא פסיכולוגית. המתרגל עובר תהליך פסיכולוגי בו הוא משיג שינוי באישיותו. על פי הגדרת היוגה היא עוסקת בשליטה בתכנים נפשיים, השליטה בתכנים מובילה לשינוי הרשמים הנפשיים העמוקים, ששינוי בהם משנה את האישיות ובכך המתרגל משתחרר מסבל.